Saturday, 2020-08-08, 12:23 PM
Welcome Viesis | RSS
esi sveicinaats manaa web!!!!
Sākums | anjuki!!! - Forums | Register | Log in

[Jaunākie pievienotie · Lietotāji · Noteikumi · Meklēt · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forums » Atputa, dazadi pasakumi, koncerti!!! » Vienkarsi atputa!!! » anjuki!!! (:D)
anjuki!!!
windtalkersDatums: Monday, 2008-01-07, 11:42 AM | Ziņas # 1
Generalissimo
Grupa: Administrators
Ziņas: 772
Respect: 12
Status: Offline
4ipajevs bçg no baltajiem,
ielec tukðâ akâ.
Balto virsnieks pienâk pie akas un sauc-aû! 4ipajevs no akas atsaucas-âû!
virsnieks-vai tur kâds ir?
4ipajevð-vai tur kâds ir?
virsnieks-varbût iemest granâtu?
4ipajevs-varbût labâk nevajag?

4ipajevs raksta dienasgrâmatu:
pirmdiena.mçs izdzinâm baltos no meza.
otrdiena.baltie izdzina mûs no meza.
treðdiena.mçs un baltie dzenâjam cits citu pa mezu.
ceturtdiena.atnâca meþsargs un izdzina visus no meza.

Blondîne masînâ klausâs radio.Un tur saka:
-Jûs klausaties radio SWH.
Blondîne:
-Ârprâts,kâ vini to zina?!

Vecs veèuks skatâs TV kanâlu "Animal Planet" un saka savam sunim
- Paskat kâ tas muïía koubojs runâ ar savu zirgu itkâ tas kautko saprastu! biggrin

-mana sieva man melo!
-kâ jûs to zinât?
-pagâjuðajâ naktî viòa nebija mâjâs , bet man sacîja , ka gulçjusi pie Simonas.
-nu un?
-redziet , pie Simonas gulçju es...

kâpçc japâòi ir tik gurda tauta?
-jo viòiem tur nav blondîòu.

Sidraba mçnestiòð veïas pa gaisu
Sçtâ nâk ”binlâdens” spridzekïu maisu
Atnâca uzlika taimeri klusi
Un aizgâja spridzinât uz kaimiòu pusi.

sieva jautâ vîram:
kur tu biji visu nakti?
es visu nakti klauvçju pie
durvîm, bet man neviens
nevçra vaïâ!
bet es taèu jautâju: vai
tu tas, vîriò?
bet es taèu visu laiku
mâju ar galvu!

No riita paggirains vecis skataas spogulii:
- Es tevi nepaziistu, bet tomeer noskuussu...

Zveinieks dodas makðíerçt. Izurbj âliòìi, un sâk makðíerçt.Balss saka:Ðeit zivju nav!
Atnâk otrs zveinieks, izurbj âliòìi,sak makðíerçt. Balss atkal saka:Ðeit zinju nav!
Zveinieks izbrînîts jautâ:
Kas runâ?
slidotavas direktors!
Ziņu pievienojis windtalkers - Monday, 2008-01-07, 11:43 AM
 
GaaraDatums: Tuesday, 2008-01-08, 6:58 AM | Ziņas # 2
Man
Grupa: Administrators
Ziņas: 164
Respect: 4
Status: Offline
happy smile wacko

Esmu dzeruma 24/7 :D
 
Forums » Atputa, dazadi pasakumi, koncerti!!! » Vienkarsi atputa!!! » anjuki!!! (:D)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

[headbratok] © 2020