Friday, 2020-07-03, 11:09 AM
Welcome Viesis | RSS
esi sveicinaats manaa web!!!!
Sākums | Anjuki - Forums | Register | Log in

[Jaunākie pievienotie · Lietotāji · Noteikumi · Meklēt · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forums » Atputa, dazadi pasakumi, koncerti!!! » Vienkarsi atputa!!! » Anjuki (:D)
Anjuki
windtalkersDatums: Friday, 2007-12-28, 11:19 AM | Ziņas # 1
Generalissimo
Grupa: Administrators
Ziņas: 772
Respect: 12
Status: Offline
Mûzikas skolotâja prasa Danai:
-Kâdus sitamos instumentus tu zini?
Viòa padomâ:
-Þagarus un siksnu!

-Kâpçc èukèa bûvç apaïas mâjas?
-Tâpçc lai viòu neapvestu ap stûri!
Èukèa piezvana uz lidostu un vaicâ:
-Sakiet, lûdzu, cik ilgi lido lidmaðîna lîdz Havaju salâm?
-Acumirkli...
-Paldies!!
Un èukèa apmierinâts noliek klausuli.
Èukèa iecelts pa sekretâru. Zvana telefons un kâda balss vaicâ:
-Sakiet, lûdzu...
Èukèa iesaucas:
-Lûdzu!!
Un nomet klausuli.

Skolotâja:
-Sodien runâsim par darbîbas vârda liakiem. Ja es saku : "Es esmu skaista", kurð laiks tas ir?
-Tâ pilnîgi noteikti ir pagâtne!

Kaprîza aktrise:
-Es gribu lai dimanti, kas man bûs jâvelk pirmajâ cçlienâ butu îsti! vai sapratat!?
-Labi, labi, bûs îsti! Viss bûs îsts! Gan dimanti pirmajâ cçlienâ, gan inde otrajâ.

vîrietis pieklauvç pie kâdâm mâjas durvîm. durvis atver sieviete. vîrs saka
-es te dzîvoju.... sieviete atbild
-nç es te dzîvoju ejat prom...
vîrietis apiet apkârt mâjai un pieklauvç pie tâm paðâm durvîm atver tâ pati sieviete vîrs saka es te dzîvoju. sieviete viòu padzin. vel 2 reizes tapats. vîrieti atkal pieklauvç pie durvîm un saka
-nav godîgi jûs dzîvojat visur bet es nekur......

brauc virietis ar motorolleri preti vinam lido zvirbulis.motociklists atsit savu galvu pret putna galv ,abi nokrit zeme.motociklists aiz zelastibas panem zvirbuli un aizved majas.tur vinam ir tuks buritis no ieprekseja putna.vins ieliek putnu buriti un ielej tam burcina udeni pieliek baribu utt.un pats aiziet gulet.zvirbulis pamostas un sakatas : "ak dievs -bariba,udens ,restes ,ES LAIKAM TOCNA ESMU NONACIS CIETUMA PAR TO KA NOSITU TO MOTOBRAUCEJU!!!!!!!!!!"

Pçtijumi ir pierâdijuði ka alum ir sieviðíie hormoni. pçc 3 kausiem jûs sâkat sliktâk braukt ar maðînu ,bet pçc 6 jûs sâkat íiíinât par visâdiem sîkumiem.


 
Forums » Atputa, dazadi pasakumi, koncerti!!! » Vienkarsi atputa!!! » Anjuki (:D)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

[headbratok] © 2020